LarsLisa Andersson

Göteborg Gospel/Sjung Gospel

Bergsgatan 34 56130 Huskvarna SWEDEN

mobil: 0735-290055 Swish: 0735-290055 Bankgiro: 944-0090

Här anmäler du dig till Göteborg Gospel Ht 2017

Kursstart 31augusti kl 19.00

Anmälan är inte klar förrän din kursavgift är betald.

 

Allmänna Villkor

Din anmälan gäller först när vi ser att du har betalat in medlemsavgiften.
OBS! Då vi har ett begränsat antal platser finns det risk att du förlorar din plats om du väntar med att betala anmälningsavgiften! Var uppmärksam på vilket datum kursavgiften måste finnas på vårt konto.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer, mail samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss på adressen: lisamusic@mac.com
 

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

 

Kl

K

Vilk

Powered by Squarespace. Background image by Flickr user 5chw4r7z.