LarsLisa Andersson

Göteborg Gospel/Sjung Gospel

Bergsgatan 34 56130 Huskvarna SWEDEN

mobil: 0735-290055 Swish: 0735-290055 Bankgiro: 944-0090

Den 27 april kl 18.00 har vi en audition för de två sololåtarna som jag behöver solister till vid vår konsert den 12 maj. Låtarna är

  1. He's Able
  2. Ev'ry Praise
Name *
Name
Låtval *
Välj vilken sång du vill testa

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

 

Kl

K

Vilk

Powered by Squarespace. Background image by Flickr user 5chw4r7z.