LarsLisa Andersson

Göteborg Gospel/Sjung Gospel

Bergsgatan 34 56130 Huskvarna SWEDEN

mobil: 0735-290055 Swish: 0735-290055 Bankgiro: 944-0090

Leaning on the everlasting arms

Leaning on the everlasting arms

What a fellowship

what a joy devine

leaning on the everlasting arms

what a blessedness

what a peace in mind

leaning on the everlasting arms

 

Oh yes I'm leaning

Oh yes I'm leaning

safe and secure from all alarms

Oh yes I'm leaning

Oh yes I'm leaning

leaning on the everlasting arms   Klicka på bilden för att ladda ner din stämma 

Klicka på bilden för att ladda ner din stämma 

  Klicka på bilden för att ladda ner din text

Klicka på bilden för att ladda ner din text


 

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

 

Kl

K

Vilk

Powered by Squarespace. Background image by Flickr user 5chw4r7z.