LarsLisa Andersson

Göteborg Gospel/Sjung Gospel

Bergsgatan 34 56130 Huskvarna SWEDEN

mobil: 0735-290055 Swish: 0735-290055 Bankgiro: 944-0090

Bereden väg

Instr…..

Bereden väg för Herran

berg sjunken djup stån upp

Han kommer Han som fjärran

var sedd av fädrens hopp

Rättfärdighetens förste

av Davids hus den störste

välsignad vare Han

som kom i Herrens namn

 

Bereden väg för Herran

berg sjunken djup stån upp

Han kommer Han som fjärran

var sedd av fädrens hopp

Rättfärdighetens förste

av Davids hus den störste

välsignad vare Han

som kom i Herrens namn

 

Guds folk för dej Han träder

en evig konung opp

strö palmer bred ut kläder

sjung ditt uppfyllda hopp

Guds löften äro sanna

nu ropar Hosianna

Välsignad vare Han

som kom i Herrens namn

instr….. mmmmmm

AhAh........

Välsignad vare Han

som kom i Herrens namn.....................


 Klicka på bilden för att ladda ner ljudfiler, texter och noter.

Klicka på bilden för att ladda ner ljudfiler, texter och noter.


Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

 

Kl

K

Vilk

Powered by Squarespace. Background image by Flickr user 5chw4r7z.