LarsLisa Andersson

Göteborg Gospel/Sjung Gospel

Bergsgatan 34 56130 Huskvarna SWEDEN

mobil: 0735-290055 Swish: 0735-290055 Bankgiro: 944-0090

En stjärna lyser så klar

1. Nu i den heliga timman ser vi mot himlens höjd

och vi hör klockorna klinga känner vart hjärtas fröjd

Änglarna ger oss hopp och tro

sjunger om fred på vår jord

den som Gud aldrig övergav

en stjärna lyser så klar

2. Kärleken världen behöver vet vi att barnet bär

vår långa vandring är över stjärnan har stannat här

Änglarna ger oss hopp och tro

sjunger om fred på vår jord

den som Gud aldrig övergav

en stjärna lyser så klar

3. Himmelen ligger och slumrar på jordens gula halm

vi känner fröjd och förundran för vi har kommit fram

Ah_______

Här kan vi drömma om den fred som vi ska äga en gång

barnet som fötts tar himlen med och jorden fylls utav sång

//: Änglarna ger oss hopp och tro

sjunger om fred på vår jord

den som Gud aldrig övergav

en stjärna lyser så klar :// 2x

den som Gud aldrig övergav____

en stjärna lyser så klar

 Klicka på bilden för att ladda ner texter, noter och ljudfiler

Klicka på bilden för att ladda ner texter, noter och ljudfiler

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

Vilken kör vill du anmäla dig till

 

Kl

K

Vilk

Powered by Squarespace. Background image by Flickr user 5chw4r7z.